P Metot

KULUÇKADA ÜRÜN GELİŞTİRME VE HAYATA GEÇİRME SÜREÇLERİ

“Fikirden Ürüne, Tohumdan Meyveye…”

TOHUM AŞAMASI

Yeni fikir bir tohum gibidir, gelişmek için uygun, doğru koşullara kavuşmak ister.

İyi bir fikir aynı zamanda reel koşullara “hazır olan”, “donanımlı” fikirdir.

Programa Bilişim Danışmanlık yeni fikrin
   • önce doğru koşullara hazır ve uyumlu olmasını
   • sonra geliştirilip ürüne dönüşeceği doğru ortam ve donanıma kavuşmasını sağlar.

FİLİZ AŞAMASI

Uygun koşullar, ortam ve donanımla buluşan her iyi fikir büyük bir heyecanla filizlenir, yaşamının ilk evresine “Merhaba” der.

Yeni Girişim; tecrübeli ekip elinde aşama aşama gelişmeye başlar.

Fikrin sağlıklı gelişimi için;

   • Şeffaf İletişim Kültürü,
   • Gerçekçi İş Planı,
   • Çevik Proje Yönetimi,
   • Bencmark’lar ve Pazar Modeli,
   • Gelir/Gider Modelleri ve Projeksiyonları,
   • Global Kurumsal Kimliği,
   • Güçlü Görsel ve Metinlerle Sosyal Medya İçerikleri ve
   •Çok Dilli Sunumları oluşturulur.

Gerçekleşmeye başlayan Fikir bir yandan hem Yerli/Global Seed/Angel Yatırım Ağlarına hem Hedef Kitle ve Kurumlarına tanıtılmaya başlanır.

AĞAÇ AŞAMASI

PBD bünyesinde temel araçlarıyla donanan genç girişim, ilerleyen tüm aşamalarında hem gelişim analizleriyle hem saha test feedback’leriyle esnek ve şeffaf olarak ürünleşir.

İş planı sürecinde gelişen filiz bir ağaca dönüşür ve pazar yeri şartlarında ilk kök salacağı “Canlıya Alma / Lansman” aşamasına ulaşır.

MEYVE AŞAMASI

Canlıya alınan, Lansmanı yapılan Fikir artık bir Ürün’e dönüşmüştür ve görkemli bir ağaç gibi Dünya’ya köklerini, Gökyüzü’ne yeşil dallarını salar… Meyvelerini vermeye başlar…

Tecrübeli Yazılım, İş Geliştirme, Operasyon ekipleri, stratejik Key Account’lar ve doğru Yatırım Ortakları ile hem dijital hem klasik dünya ekosistemine penetrasyon sağlayan StartUp artık kendi ayaklarının üzerine durarak GrowUp olur.

Gelir/Gider tablosunda Başa Baş noktasına kavuşan Girişim, Tohum/Melek Yatırım aşamaları ardından Venture Capital yatırımıyla segment büyütür ve olası bir Exit aşamasına ilerler.

Programa Bilişim Danışmanlık, bünyesinde geliştirilen ürünün tüm gelişim aşamalarında olduğu gibi nihayi meyve aşamalarından biri olan Exit Stratejisi’ne de mentörlük eder.